Thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của HĐND huyện Đồng Hỷ về việc thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân huyện về xây dựng cơ sở vật chất, quản lý thu- chi tại các trường học trên địa bàn huyện.

        Sáng ngày 15 tháng 4 năm 2022 trường mầm non Tân Lợi đón đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân huyện về việc thực hiện xây dựng cơ sở vật chất và quản lý thu, chi tại trường.

        * Thành viên trong đoàn giám sát: 

1. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện- Trưởng đoàn giám sát

2. Ông Nguyễn Chí Thanh, Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội- Thành viên

3. Bà Trần Thị Bích Liên, Phó Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện- Thành viên

4. Ông Nguyễn Khắc Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chành Thanh tra huyện, thành viên Ban KT- XH- Thành viên

5. Bà Phạm Thị Thu Hằng- Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND

6. Bà Lưu Thị Minh Hiền- Phó trưởng phòng tài chính- kế hoạch

7. Bà Ngô Minh Nguyệt- Chuyên viên

8. Ông Nguyễn Thế Lương- Phó trưởng phòng GDĐT huyện Đồng Hỷ

9. Bà Bùi Thị Tĩnh, Bí thư Đảng ủy xã Tân Lợi, thành viên Ban Kinh tế- Xã hội - thành viên

      * Lãnh đạo địa phương có: Ông Đinh Quốc Việt- Chủ tịch UBND xã

       Đại diện Nhà trường: Có BGH, CTCĐ, Kế toán( Nông Thị Hoa- KT cũ; Dương Thị Hoan- KT mới)

1. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện- Trưởng đoàn giám sát: Đọc quyết định giám sát

2. Bà Lưu Thị Thúy Hạnh- HT đọc báo cáo

3. Đoàn nghiên cứu báo cáo và các loại hồ sơ sổ sách liên quan đến báo cáo

       Qua một buổi sáng làm việc đoàn giám sát đã chỉ ra cho nhà trường những việc đã làm được và những việc còn tồn tại hạn chế. Nhà trường nghiêm túc tiếp thu và rút kinh nghiệm.

Dưới đay là một số hình ảnh

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện- Trưởng đoàn giám sát đọc Quyết định giám sát

 

Bà: Lưu Thị Thúy Hạnh- Hiệu trưởng đọc báo cáo

 

Đoàn giám sát làm việc

 

Đoàn giám sát làm việc

 

Ông Nguyễn Chí Thanh, Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội- Thành viên đoàn- Báo cáo kết quả giám sát

 

Ông Nguyễn Khắc Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chành Thanh tra huyện, thành viên Ban KT- XH- Thành viên- Báo cáo kết quả giám sát

Ông Nguyễn Thế Lương- Phó trưởng phòng GDĐT huyện Đồng Hỷ- Phát biểu ý kiến