Được sự nhất trí của Đảng ủy xã Tân Lợi, sáng ngày 09/01/2020 Chi bộ trường Mầm non long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Đến dự với Đại hội

+ Đ/c Bùi Quang Nguyên- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch Hội Đồng Nhân dân xã

+ Đ/c Nguyễn Thị Cửu- Chủ tịch MTTQ xã

+ Cùng các đồng chí đại diện cho trưởng các ban ngành đoàn thể các tổ chức xã hội và đại diện của trưởng ban phụ huynh của trường MN.

Sự có mặt đông đủ của 22/22 đ/c Đảng viên trong chi bộ.

-  Đ/c Trần Thị Thủy- Bí thư chi bộ báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022.

- Đ/c Trần Thị Nga- Phó Bí thư chi bộ- Báo cáo kiểm điểm của ban chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2019

- Đại hội còn được nghe 3 ý kiến thảo luận của 3 đ/c Đảng viên.

- Đại hội được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c Bùi Quang Nguyên- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã phát biểu..

Đại hội bầu ra được BCH chi bộ mới gồm 3 đ/c

+ Đ/c Trần Thị Thủy

+ Đ/c Trần Thị Nga

+ Đ/c Lê Thị Hồng Duyên

 - Bầu Bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

+ Đ/c Trần Thị Thủy- Bí thư chi bộ đạt số phiếu 19/19 đạt 100/%

 + Đ/c Trần Thị Nga- Phó bí thư chi bộ đạt số phiếu 19/19 đạt 100%

Đại hội được các quý vị đại biểu đánh giá cao về tiến trình đại hội và kết quả bầu cử Ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Dưới đây là một số hình ảnh

Đ/c Trần Thị Thủy- Bí thư chi bộ- HT đọc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2019

 

Đ/c Bùi Quang Nguyên- Bí thư Đảng ủy xã phát biểu chỉ đạo Đại hội
Các đ/c Lãnh đạo xã Tân Lợi tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Các đ/c Đảng viên bỏ phiếu bầu BCH chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

 

Các đ/c Đảng viên bỏ phiếu bầu Bí thư chi bộ

 

Đ/c Bùi Quang Nguyên- Bí thư Đảng ủy xã Tân Lợi tặng hoa chức mừng Ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022