Sáng ngày 25 tháng 7 năm 2019 Đảng bộ xã Tân Lợi tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện các nội dung hội nghị BCH TW Đảng lần thứ X và Chỉ thị, kết luận của Bộ chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng lần thứ XII.

Đến dự hội nghị có đ/c: Bùi Quang Nguyên- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã Tân Lợi

Đ/c: Lương Thị Thức- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã.

Các đ/c Bí thư các chi bộ và toàn thể các đ/c Đảng viên trong Đảng bộ cũng có mặt đông đủ

Hội nghị được nghe đ/c Lương Thị Thức- Phó bí thư thường trực  triển khai kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ X và Chỉ thị, kết luận của bộ chính trị, Ban Bí thư TW Đảng khóa XII.

Hội nghị được nghe đ/c Bùi Quang Nguyên- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND  triển khai kế hoạch Đại hội chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ xã Tân Lợi lần thứ XXII, Nhiệm kỳ 2020- 2025

Dưới đây là một số hình ảnh trong Hội nghị

Đ/c Lương Thị Thức- Phó bí thư thường trực triển khai kế hoạch tổ chức học tập đến các đ/c đảng viên
Đ/c Bùi Quang Nguyên- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND triển khai kế hoạch Đai hội chi bộ cơ sở