Chiều ngày 16/01/2020 Đảng ủy xã Tân Lợi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam(03/02/1930-03/02/2020)

Chi bộ trường Mầm non Tân Lợi có 22/23 đ/c Đảng viên. Đảng viên chính thức có 19 đ/c, Đảng viên dự bị có 3 đ/c. Chi bộ có 3 đ/c Đảng viên đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm" vụ năm 2019. Có 01 đ/c là đ/c Trần Thị Thủy- Bí thư chi bộ- HT nhà trường đạt tiêu chuẩn " Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục". Chi bộ đạt " Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2019.

Dưới đây là một số hình ảnh

Các đ/c Đảng viên trong chi bộ nhận giấy khen Đảng viên "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2019

 

Đ/c Trần Thị Thủy- Bí thư chi bộ- HT nhà trường nhận giấy khen Đảng viên "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục"
Chi bộ được nhận giấy khen " Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2019