Chiều ngày 28 tháng 2 năm 2019 trường mầm non Tân Lợi tập huấn cho giáo viên " Xây dựng tiêu chí trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với điều kiện địa phương, trường, lớp, khả năng, nhu cầu và hứng thú của trẻ". Trong buổi tập huấn các đồng chí giáo viên chia thành 5 nhóm mỗi nhóm xây dựng 1 tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

Tiêu chí 1: Môi trường giáo dục

Tiêu chí 2: Xây dựng kế hoạch giáo dục

Tiêu chí 3: Tổ chức hoạt động giáo dục

Tiêu chí 4: Đánh giá sự phát triển của trẻ

Tiêu chí 5: Sự phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ và cộng đồng trong giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Sau khi xây dựng xong từng nhóm lên trình bày nội dung mà nhóm mình đã thảo luận. Qua buổi tập huấn đã giúp cho giáo viên hiểu sâu hơn về "Chuyên đề xây dựng trường mầm non lất trẻ làm trung tâm" và giáo viên đã vận dụng và xây dựng cụ thể từng tiêu chí đó cho lớp mình đúng với chủ đề năm học " Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh, phòng chống bạo lực học đường phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, phù hợp với nhu cầu, khả năng, hứng thú cua rtrer, tăng cường cho trẻ thực hành trải nghiệm"

Dưới đây là một số hình ảnh

Các nhóm đang cùng thảo luận xây dựng bộ tiêu chí xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm

 

Từng nhóm trình bày tiêu chí nhóm mình xây dựng.