Những ngày cuối năm là khoảng thời gian mà  Chi bộ trường MN Tân Lợi, Công đoàn và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhìn lại những thành quả đã đạt được sau một năm đầy nỗ lực cố gắng của cả tập thể và các cá nhân

              Đ/c Lương Thị Thức - PBTTT Đảng ủy xã Tân Lợi phát biểu chỉ đạo

Thành tích đạt được của các tập thể và cá nhân như sau:

- Tập thể chi bộ đạt: Chi bộ đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Cá nhân đạt: 4 Đ/c đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Nhà trường luôn đồng hành của các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn hết lòng vì sự nghiệp giáo dục của xã nhà.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo chi bộ năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021

                              Đ/c Bí thư chi bộ phát biểu bế mạc hội nghị