Công tác kiểm tra nội bộ nhà trường là một hoạt động quản lý thường xuyên của hiệu trưởng; là một yêu cầu tất yếu của quá trình đổi mới quản lý giáo dục hiện nay. Căn cứ vào kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm 2021- 2022, ngày 22/4/2022 Ban kiểm tra nội bộ trường học tiến hành kiểm tra toàn diện 2 đồng chí giáo viên dạy lớp 3-4 tuổi Chích Bông 1 và Chích Bông 2.

Nội dung kiểm tra: Kiểm tra mỗi đồng chí 1 hoạt động học và 1 hoạt động tổ chức vệ sinh rửa tay- rửa mặt cho trẻ.

                              Kiểm tra hồ sơ lớp, hồ sơ giáo viên

Kết quả kiểm tra: Các hoạt động học giáo viên chuẩn bị đồ dùng trực quan đầy đủ, đã biết vận dụng kế hoạch chuyển đổi số vào trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động học.

Tồn tại: Do thời gian trẻ nghỉ ở nhà phòng chống dịch Covid-19 thời gian dài một số trẻ đã quên thao tác vệ sinh cá nhân, khi thực hiện trẻ còn chưa thành thạo. Các cô giáo tiếp tục rèn trẻ các kỹ năng vệ sinh cá nhân để trẻ làm thuần thục, nhanh, đúng các bước.

Dưới đây là một số hình ảnh

Cô giáo Linh Thị Lan- Tổ chức hoạt động học cho trẻ 3-4 tuổi lớp Chích Bông 1

 

 

Giờ hoạt động học của cô giáo Linh Thị Lan lớp 3-4 tuổi Chích Bông 1
 
Giờ hoạt động của cô giáo Âu Thị Duyến lớp 3-4 tuổi Chích Bông 2

 

iờ hoạt động của cô giáo Âu Thị Duyến lớp 3-4 tuổi Chích Bông 2

Hoạt động học phát triển tình cảm kỹ năng xã hội các bé đang được trò chuyện về di tích lịch sử của xã Tân Lợi