Trong 2 ngày 01/12 và ngày 2/12/2021 bộ phận chuyên môn Nhà trường tổ chức tập huấn cho toàn bộ CBQL và giáo viên biên chế về nội dung thực hiện chuyển đổi số trong trường mầm non:

Bộ phận chuyên môn đã phối hợp cùng giáo viên cốt cán công nghệ thông tin của trường để chia sẻ lại nội dung bài giảng đã được sở tập huấn ngày 25, 26 tháng 11 năm 2021.

Hình thức tập huấn: Trực tuyến.

Với sự chuẩn bị chu đáo của bộ phận chuyên môn và giáo viên cốt cán đã truyền tải lại những nội dung thiết thực như sau:

- Kế hoạch chuyển đổi số của cấp học mầm non sau khi được sở rút kinh nghiêm.

- Cách đăng tải video clip lên trang webist của trường

- Cách lập kênh YOUTUBE.

- Cách tạo phòng họp ZOOO, MEET....

- Cách xây dựng hình ảnh động chèn vào power Point và xuất ra video.

- Cách làm video từ phần mềm catcat.

Trong 2 ngày tập huấn các đồng chí giáo viên rất tích cực thực hành làm những video về hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ để gửi cho cha mẹ trẻ trong thời gan trẻ ở nhà nghỉ phòng dịch.