Chiều ngày 25/4/2022 được sự nhất trí của đồng chí Hiệu trưởng bộ phận chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn đột xuất những nội dung sau khi đã được lĩnh hội tại cuộc họp giao ban chuyên môn của CBQL do chuyên môn phòng GDĐT Đồng Hỷ triển khai ngày 21/4/2022.

Thành phần tham dự có CBQL, giáo viên biên chế 

Nội dung:- Những việc đã làm được sau khi học sinh đi học trở lại từ ngày 6/4/2022.

                - Thống nhất một số loại hồ sơ sổ sách chuyên môn, hồ sơ tổ, hồ sơ lớp, hồ sơ giáo viên.

                - Triển khai nuôi dưỡng sau khi đ/c Phó Hiệu trưởng phụ trách dinh dưỡng và một Nhân viên nấu ăn đi tập huấn bên Sở GDĐT tỉnh Thái Nguyên về.

Trong buổi sinh hoạt chuyên môn các đồng chí CBQL, GV học tập rất nghiêm túc, thảo luận, thống nhất các loại sổ theo sách theo Thông tư 52/2020/TT- BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Dưới đây là một số hình ảnh

Sinh hoạt chuyên môn đột xuất tháng 4 sau khi trẻ đi học trở lại

 

Các đ/c giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn vẫn chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19