Ngày 30/11/2021 đến hết ngày 02/12/2021 Bộ GDĐT tổ chức lớp tập huấn trực tuyến cho các tỉnh, thanh phố trong cả nước.Theo kế hoạch tập huấn của phòng GDĐT huyện Đồng Hỷ. Trường Mầm non Tân Lợi có 2 CBQL và 15 giáo viên biên chế tham dự lớp học trực tuyến trên kênh Yotube của phòng GD&ĐT huyện Đồng Hỷ gửi các trường. 

Qua 3 ngày học tập CBQL và các đ/c giáo viên đã được nghe các Thầy cô giáo của Vụ GDMN giảng những nội dung rất ý nghĩa, thiết thực những nội dung của lớp tập huấn như Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí, cách ứng phó với biến đổi khí hậu, cách bảo vệ môi trường trong trường mầm non và nhiều nội dung khác.... bằng những ví dụ minh họa cụ thể rất dễ hiểu. Hội nghị còn được lắng nghe các điểm cầu của 63 tỉnh thành chia sẻ về kinh nghiêm, vận dụng của tỉnh mình về giáo dục trẻ BVMT và BĐKH phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớp, địa phương mình. Nội dung ứng phó BĐKH và BVMT sẽ được nồng ghép xuyên xuốt vào các lĩnh vực phát triển của trẻ Mẫu giáo, trẻ Nhà trẻ trong các chủ đề trong năm. 

Qua được học tập của lớp tập huấn CBQL, GV trong Nhà trường đã học tập rất nhiều từ bài giảng của các chuyên gia và của thầy cô giáo.

 

Dưới đây là một số hình ảnh đã chụp được qua bài giảng của lớp tập huấn trực tuyến